Now showing items 1-1 of 1

    • Büyük Menderes havzası Yukarı Göksu kesiminin hidrojeoloji incelemesi 

      Özler, Halil Murat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-11-17)
      VI- ÖZET İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Uygulamalı Jeoloji programında doktora tezi olarak `Büyük Menderes Havzası Yukarı Çürüksu Kesiminin hidrojeoloji İncelemesi` ...