Now showing items 1-1 of 1

    • Some identification problems for semilinear parabolic equations 

      Sazaklioğlu, Ali Uğur (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-15)
      Bu tezde, yarılineer diferensiyel denklemler için bir zamana bağlı ve bir uzaya bağlı kaynak belirleme problemi ele alınmıştır. Bu problemleri sayısal olarak çözmek için birinci mertebeden, kararlı Rothe fark şemaları ...