Now showing items 1-1 of 1

    • Yarıiletken ZnSe ince filmlerinin optik ve iletkenlik özellikleri 

      Erdoğan, Zekiye (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET 10~ Torr basınç altında termal buharlaştırma yöntemi ile kuartz cam taşıyıcılar üzerine, taşıyıcı sıcaklığına bağlı olarak, 99.9999 saflığındaki ZnSe hacimli kristallerden, kalınlıkları 500 A° ve 2000 A° arasında ...