Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye ve dünyada ulaştırma sistemleri 

      Yenidünya, Çiğdem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılaşmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ulaştırma talebi değerlendirilirken, ulaştırma sistemlerinin bir bütün olarak ele alınması ve incelenmesi gereklidir.Yolcu ve yük taşımacılığı ...