Show simple item record

dc.contributor.advisorCantürk, Emir
dc.contributor.authorAydin, Sibel
dc.date.accessioned2020-12-06T17:56:44Z
dc.date.available2020-12-06T17:56:44Z
dc.date.submitted2015
dc.date.issued2020-11-18
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/108532
dc.description.abstractAçık kalp cerrahisinde kullanılan ekstrakorporeal yada kardiyopulmoner baypas (KPB) vücut için fizyolojik olmayan değişik özellikler taşımakta ve istenmeyen hasarlara neden olmaktadır. Kanın yabancı yüzeylerle teması, pulsatil olmayan kan akımı, heparin kullanımı ve hipotermi gibi fizyolojik olmayan koşullar istenmeyen komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu komplikasyonlardan biri olan nörolojik komplikasyonlar erken ve geç dönemde ortaya çıkmaktadır. Entelektüel fonksiyonlarda bozukluk, geçici hafıza kaybı, konfüzyon, ajitasyon, oryantasyon bozukluğu ve nöbet postoperatif erken dönemde ortaya çıkan nörolojik komplikasyanlardan bazılarıdır. Aort ameliyatları sırasında beyin koruması ile ilgili fizyolojinin ve serebral hasarda rol oynayan faktörlerin anlaşılması, son yıllarda koruyucu tekniklerin geliştirilmesine neden olmuştur Çalışmamızda, aort cerrahisinde uygulanan hipotemi ve ASP tekniğinin postoperatif erken dönemde ortaya çıkan nörolojik komplikasyonlarla ilişkisini araştırmayı amaçladık.Bu amaçla kurumumuzda torakal aort cerrahisi yapılan ve sistemik hipotermi ile alt vücut dolaşım arresti esnasında tek taraflı (unilateral) selektif serebral perfüzyon uygulanan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Rastgele seçilen hastalar, grup 1 (n:15) ılımlı hipotermi (vücut ısısının 26-30oC düşürülmesi) ve grup 2 (n:15) derin hipotermi (vücut ısısının 18-24oC düşürülmesi) olmak üzere iki grupta incelendi. Serebral monitörizasyon için Near infrared spectroscopy (NIRS) ve jugular venöz kan gazı verileri kaydedildi. Postoperatif dönemde hastalar nörolojik hasar (ajitasyon, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, hafıza kaybı ve hemipleji) yönünden takip edildi.Grupların demografik özellikleri, intraoperatif pompa süreleri incelendiğinde, gruplar arasında istatiksel farklılık gözlenmedi (p>0,05).Sonuç olarak kardiyak cerrahide; özellikle aort ameliyatları komplikasyonları yüksek olan bir cerrahidir. Bu nedenle hipotermi konusu aort ameliyatlarında beyin korumada daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca ASP tekniği uygulanarak bu ameliyatlar daha güvenilir bir şekilde yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda da aort cerrahisinde uygulanan ASP tekniğinin derin hipotermiye gerek kalmadan güvenli bir şekilde yapılabileceği gösterilmiştir. Çalışmamızda, derin ve ılımlı hipotermide uygulanan ASP tekniğinin nörolojik komplikasyonlarla ilişkisi incelendiğinde; guplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Bu nedenle derin hipotermiye gerek kalmadan ılımlı hipotermide ASP tekniğinin yapılabileceği gözlemlenmiştir.
dc.description.abstractCardiopulmonary bypass or in other words, extracorporeal circulation used during open heart surgery can cause unfavourable consequences due to its non-physiologic properties. Blood-surface interactions, non-pulsatile flow characteristics, hypothermia and using heparin are major causesof its complications. Another devastating complication group, neurologic complications (such as confusion, agitation, disorientation, seizures, amnesia, and intellectual disfunction) can ocur in the early or late post-operative periodThe aim of our study is to compare two different hypothermia levelsin terms of early neurologic complications. During ACP realizedvia right axillary cannulation in aortic surgery. Near Infrared Spectroscopy (NIRS) and jugular venous blood gas data, as well as postoperative clinical neurologic findings (confusion, agitation, amnesia, disorientation, were analyzed and hemiplegia) were analyzed.Thirty patients who underwent thoracal aortic surgery under systemic hipothermia with unilateral selective cerebral perfusion during lower body total circulatory arrest were included in thestudy. Patients were randomized to group 1 (n=15) moderate hipothermia (core temperature cooled to 26-30oC) and group 2 (n=15) deep hipothermia (core temperature cooled to 18-24oC).No statistically significant difference were found in the demographic and cardiopulmonary bypass data between groups.Result: aortic operations are complex and stil high-risk operations, although ACP techniques and hypothermia are wdiely used for neuroprotection. Previous studies have shown that during ACP there is no need for deep hypothermia, a finding which is totaly in paralel with our results showing no statistically significant difference between deep and moderate hypothermia combined with ACP during aortic surgery in terms of neurologic complications. We can conclude that moderate hypothermia can be easily used, in order to eliminate deep hypothermia complicationsen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectGöğüs Kalp ve Damar Cerrahisitr_TR
dc.subjectThoracic and Cardiovascular Surgeryen_US
dc.titleAort cerrahisinde derin ve ılımlı hipotermik antegrad serebral perfüzyonun nörolojik etkileri
dc.title.alternativeNeurological effects of deep and moderate hypothermic antegrade cerebral perfusion in Aortic surgery
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2020-11-18
dc.contributor.departmentPerfüzyon Anabilim Dalı
dc.subject.ytmAorta
dc.subject.ytmAortic diseases
dc.subject.ytmHypothermia
dc.subject.ytmExtracorporeal circulation
dc.subject.ytmCardiopulmonary bypass
dc.subject.ytmCerebrovascular circulation
dc.subject.ytmCerebrovascular circulation
dc.identifier.yokid10081851
dc.publisher.instituteSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid406723
dc.description.pages88
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess