Now showing items 1-1 of 1

    • PDLLA/PEG copolymeric micelles as drug carriers 

      Xu, Kai-Tian (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Bu çalışmada polimerik misel şeklinde yeni bir ilaç salım sisteminin geliştirilmesi öngörülmüştür. Misel yapabilme yeteneğine sahip polimer zincirlerinin elde edilmesi için poli(DL-laktik asit) (PDLLA) (hidrofobik ...