Now showing items 1-1 of 1

    • Investigating the his adoption in private healthcare sector in Iraq using utaut model 

      Wahab, Yousif Mohammed Wahab (ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Çalışma, Irak'ın özel sağlık sektöründe teknoloji entegrasyonunun etkilerini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, çalışma, elektronik sağlık (e-sağlık) sistemlerinin olası yapısı olan HIS `Sağlık Bilgi Sistemi` teknolojisine ...