Now showing items 1-1 of 1

    • Siklododesiloksi içeren ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu 

      Waesama-Ae, Nureehun (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-16)
      Kararlı π-konjuge sistemine sahip ftalosiyaninlerin ilginç fiziksel ve kimyasalözelliklerinden dolayı teknolojinin bir çok alanında kullanımı giderek artmaktadır.Bu çalışmada siklododesiloksi içeren yeni ftalosiyaninlerin ...