Now showing items 1-1 of 1

    • 20. yüzyılda İran`da sosyalist hareketler ve sol partiler 

      Vaghefi, Sanam (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-20)
      Bu çalışmanın amacı İran'da sol ve sosyalist hareketlerin ve onun bir parçası olan Maoist akımın siyasi yaklaşım, söylem ve tutumunu incelemektir. Tez kapsamında ele alınan süreç Muhammed Rıza Şah Pehlevi iktidarının ...