Now showing items 1-1 of 1

    • Tarihsel süreç içinde tekstil sanatında (şal motifi) 

      Vaghefi, Azer (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET `Şal motifi` veya Farsça ismi ile `büte`, tekstil dünyasında önemli ve seçkin bir konuma sahiptir. Çeşitli araştırmacılar bu motifi çok değişik şekillerde yorumlamışlardır. Bunları beş grupta özetlemek mümkündür: ...