Now showing items 1-1 of 1

    • Nanopatterned tubular collagen scaffolds for vascular tissue engineering 

      Zorlutuna, Pinar (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Gelişmiş ülkelerde başta gelen ölüm sebeplerinden biri, küçük ve orta çaplı damarları etkileyen kalp damar hastalıklarıdır. Bu gibi durumlarda genellikle sınırlı miktarda olan otolog damarlar kullanılmaktadır. Doku ...