Now showing items 1-1 of 1

    • Özbekistan ekonomisinin yapısı ve ekonomik gelişmede tarımın yeri ve önemi 

      Ubaydullaev, Dilşad (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Yüksek Lisans Tezi ÖZBEKİSTAN EKONOMİSİNİN YAPISI VE EKONOMİK GELİŞMEDE TARIMIN YERİ VE ÖNEMÎ Dil şad ÖBAYDULLAEV Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabil im Dalı Danışman: Doç. Dr. Sâelahattin ...