Now showing items 1-1 of 1

    • Evsel atıksuların havasız biyolojik arıtımı üzerine bir araştırma 

      Ubay, Gülseven (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Bu çalışmada, havasız çamur yataklı reaktörlerde evsel aüksularm antılabilirliği araştırılmıştır. Evsel atıksu olarak İTÜ Kampüsündeki bir kanalizasyon bacasından alman atıksu kullanılmıştır. Birinci bölümde, tezin ...