Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye yerli sığır ırklarının büyüme hormon geni polimorfizmi 

      Tabak Baklaci, Cihan (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZYÜKSEK LİSANS TEZİTÜRKİYE YERLİ SIĞIR IRKLARINDA BÜYÜME HORMON GENİPOLİMORFİZMİCihan (TABAK) BAKLACIÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜZOOTEKNİ ANABİLİM DALIDanışman :Prof. Dr. Numan ÖZCANYıl :2005. Sayfa: 62Jüri ...