Now showing items 1-1 of 1

    • Uluslararası otel zincirlerinin Madagaskar turizm pazarına giriş stratejileri 

      Rabenirina, Geha Eludovic (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezin ana amacı uluslararası otel zincirlerinin Madagaskar turizm pazarına girişimlerinde kullanabilecekleri uygun giriş stratejilerini tespit etmek ve öneriler sunmaktır. Bir örnek olay çalışmasına dayalı nitel araştırma ...