Now showing items 1-1 of 1

    • Abdullah Kudsî ve Tercüme-i Durûb-ı Emsâl-i Arabiyye`si 

      Rababa, Rabbaa (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Giriş ve üç bölümden müteşekkil olan bu çalışmada, XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan Kudsî?nin Tercüme-i Durûb-ı Emsâl-i Arabiyye isimli eserinin incelenmesi ile Arap harfli olan ...