Now showing items 1-1 of 1

    • Rereading urban form in Tehran since the 1920s in the case of Valiasr Street 

      Raassi, Nikou (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Tahran özelinde olmak üzere, araştırmanın temel sorusu kentsel mekanın (Valiasr Caddesi ve yakın çevresi bağlamında) nasıl ve hangi ölçeklerde üretim süreçleri içerisinde kentsel gelişmeleri doğrudan yansıttığı üzerinedir. ...