Now showing items 1-1 of 1

    • Eş-şuubiyye ve te`sîruhâ alâ`l-akîdeti`l-firaki`l-İslâmiyye 

      Qader, Saleem Jalal (FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-15)
      Bu araştırmada Halkçılık tarifi, nasıl ortaya çıktığı ve Halkçılık taleplerinin aşamaları , başından beri araplar ve diğer kavimler arasında istenen uzlaşıdan bahsettim. Özellikle fars halkını ele aldım.Daha sonra ...