Now showing items 1-1 of 1

    • El-Anşitat`ül ilmiye fi ahdi Salah Al-Din 

      Qader, Jasim Qasim Qader (FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-26)
      Eyyûbiler devletini ele alan tarihçiler özellikle Selâhaddîn-i Eyyûbi dönemine ayrı bir değer atfetmektedirler. Zira, Kudus'ün fethi ve Hıttın savaşı ile Selâhaddîn-i Eyyûbi İslam dünyasında farklı bir konumdadır. ...