Now showing items 1-1 of 1

    • Alopesi areata olgularında serum granulizin değerlerinin klinik aktivite ile korelasyonu 

      Oba Kaymaz, Muazzez Çiğdem (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2020-06-25)
      Amaçlar: Alopesi areata yama tarzında veya yaygın olarak non-sikatrisyel saç kaybına neden olabilen sık görülen otoimmün bir hastalıktır. Alopesi areata gelişiminde anagen kıl folikülünün sitotoksik T hücreleri tarafından ...