Now showing items 1-1 of 1

    • Solid tümörlü hastaların kanında görülen koagülasyon anormallikleri 

      Oba, Dilek (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET SOLID TUMORLU HASTALARIN KANINDA GÖRÜLEN KOAGÜLASYON ANORMALLİKLERİ Hiperkoagülasyon ve koagülapati gibi bazı koagülasyon anormallikleri önemli morbidite ve mortalite sebepleridir. Bu nedenle araştırmamızda GATA ...