Now showing items 1-1 of 1

    • Eskişehir kırka açık işletmesinde Şev stabilitesinin incelenmesi 

      Öztürk, Mürsel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ESKİŞEHİR KIRKA AÇİK İŞLETMESİNDE ŞEV STABİLİTESÎNİN İNCELENMESİ ÖZ- Bu çalışmada, Etibank. Kırka Boraks açık İşletmesi dolayının jeolojisi ve işletmede meydana gelen heyelanların oluş mekanizması incelenerek, kaymaya sebep ...