Now showing items 1-1 of 1

    • Uganda Polis Teşkilatında dijital imza uygulamasının geliştirilmesi 

      Nabakoza, Aisha (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Teknolojik ilerlemeler gerek devlet gerekse özel kurumların işlerini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Uganda gibi gelişmekte olan ülkelerde henüz bir çok devlet kurumunda olduğu gibi, Polis teşkilatındada günümüz ...