Now showing items 1-1 of 1

    • Synthesis of water-soluble 2-formylbodipy dyes 

      M. Mohammed Tahir, Imad (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      BODIPY boyaları, 1968 yılından bu yana, yüksek absorpsiyon katsayısı, floresans kuantum verimi ve iyi fotokimyasal kararlılığın yanısıra, uzun süre kararlı kalmalarını sağlayan pH ve yerleştirildikleri ortamın polaritesinden ...