Now showing items 1-1 of 1

    • Large scale landform mapping using lidar DEM 

      M. Baker, Moustafa Khalil (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Arazinin şekli, bölgeleri birbirinden ayırt etmede kullanılabilecek en önmeli faktördür ve coğrafi sınıflandırma, tipikleştirme ve bölgeselleştirmenin en önmeli öğesidir. İyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan arazı şekli ...