Now showing items 1-1 of 1

    • Medyanın mimarlığa etkisi, mimar imgesinin oluşumunda medyayın rolü 

      K. Karaca, Açelya (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tez çalışmasının amacı; mimarlık kültürünün ve mimarlık mesleğinin toplumlara kanalize edilmesinde medyanın rolünün incelenmesidir.Toplumlara mimarlık kültürünün verilmesinin önemi vurgulanarak, medya kaynaklarının bu ...