Now showing items 1-1 of 1

    • A case study for designing an adaptive learning environment by applying Vark model 

      Jaballa, Rabieaa Abdusalam Massaud (ATILIM ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-06-12)
      Öğrenme stilleri öğrencilerin kendi öğrenme ortamları, akranları ve eğitmenleriyle etkileşimde bulunurken tercih ettikleri yöntemlerdir. En popüler olanlardan dördü öğrenciler tarafından bilgi elde etmek için kullanılan ...