Now showing items 1-1 of 1

    • Genelleştirilmiş Kapalılığın İlişkileri Üzerine 

      Ibragimov, Shamsitdin (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-12-23)
      Bu tezde topolojik uzaylarda genelleştirilmiş kapalılığın ilişkileri üzerinde durulmuştur. Topolojik uzaylarda genelleştirilmiş kapalı kümeler ile hemen hemen p-regüler topolojik uzayların özellikleri araştırılmıştır. ...