Now showing items 1-1 of 1

    • Mehmet Âkif ve Abdullah et-Tayyib`in şiirlerinde geleneğin ihyası 

      Ibarhim Abdallah, Suliman Nasir (FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Karşılaştırmalı edebiyat alanında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, önsöz ve giriş ile birlikte, üç bölüm ve sonuç ve değerlendirme kısımlarından oluşmaktadır. Birinci bölümde Şairlerin Hayatları, Edebi Kimlikleri ve Eserleri ...