Now showing items 1-1 of 1

    • Kerkük Türkleri bilmecelerinde yapı ve konu 

      H. Azaat, Murtadh (EGE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Kerkük Türkleri Bilmeceleri Türk Dünyası kültürü içinde önemli bir yere sahiptir. Her şeyden önce konu bakımından oldukça zengindir ve bu zenginlik, Irak Türkmen Türklerinin çeşitli konulardaki kültürleriyle paralellik ...