Now showing items 1-1 of 1

    • Altaylar`dan Anadolu`ya göç eden Kazak Türklerinde sosyo-kültürel yapı 

      Gabbasova, Saya (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018-08-06)
      Eldeki çalışmada 1911 yılında Qing İmрaratorluğu'nun yıkılması sonrasındaki yaşanan siyasi mücadelelerin ardından anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Doğu Türkistan Kazak Türklerinin göçleri konu edilmiştir. Göçün ...