Now showing items 1-1 of 1

    • Türk kamu ihale sistemindeki gelişmelerin kamu harcamaları boyutunda analizi 

      Şenbil, Serhan (CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Ülkemizde Cumhuriyet döneminde 10.12.1934 tarih ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulanmıştır. Ayrıca kamu ...