Now showing items 1-1 of 1

    • Doğal zeolit uygulamasının bazı toprak özellikleri üzerine etkisi 

      B. Kirkik, Elvan (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu araştırmada E.Ü.Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma ve Ugulama ve Üretim çiftliğinin deneme alanında doğal kökenli zeolit kullanılarak buğday bitkisi yetiştirilmiştir. Araştırmada zeolitin toprakların fiziksel ve kimyasal ...