Now showing items 1-4 of 4

  • Büro otomasyonunun yönetim üzerindeki etkisi ve 1.HİBMK; TUSAŞ; ARÇELİK uygulaması 

   Ünlü, Ünver (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
   ÖZET Günümüzde bilginin önem kazanması ile bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler büro işlerinin niteliğini değiştirmiş, bürolar işletme veya kurumun bilgi merkezleri haline gelmiştir. Büro çalışmalarının en ...
  • Örgüt geliştirme bir uygulama örneği: TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEİ) 

   Mutlu, Tayfun (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
   ÖZET Örgüt geliştirmenin amacı örgütü çevreden gelen değişikliklere karşı zamanında uyumlaştırmak, etkinlik ve verimliliği artırarak örgütü daha başarılı hale getirmektir. Bu tez çalışmasında örgüt geliştirme konusu, bilinen ...
  • Performans değerleme bir uygulama örneği: Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 

   Erturan, Ender Gökhan (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
   ÖZET Performans değerleme, işletmede çalışanların belli bir dönem içinde iş ile ilgili performanslarının, davranışlarının ve yeteneklerinin, objektif kriterlerle, düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu ...
  • Yönetim bilgi sistemleri bir uygulama örneği: Tusaş Motor Sanayii A.Ş.(TEI) 

   Doğramaci, Aysun (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
   ÖZET Yönetim Bilgi Sistemleri, bir örgütteki işleyiş, yönetim, analiz ve karar verme fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla bilgi üreten, bilgi teknolojilerinin kullanımına dayalı, bütünleşik insan makina sistemleridir. ...