Now showing items 1-4 of 4

  • Büro otomasyonunun yönetim üzerindeki etkisi ve 1.HİBMK; TUSAŞ; ARÇELİK uygulaması 

   Ünlü, Ünver (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Günümüzde bilginin önem kazanması ile bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler büro işlerinin niteliğini değiştirmiş, bürolar işletme veya kurumun bilgi merkezleri haline gelmiştir. Büro çalışmalarının en ...
  • Örgüt geliştirme bir uygulama örneği: TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEİ) 

   Mutlu, Tayfun (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Örgüt geliştirmenin amacı örgütü çevreden gelen değişikliklere karşı zamanında uyumlaştırmak, etkinlik ve verimliliği artırarak örgütü daha başarılı hale getirmektir. Bu tez çalışmasında örgüt geliştirme konusu, bilinen ...
  • Performans değerleme bir uygulama örneği: Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 

   Erturan, Ender Gökhan (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Performans değerleme, işletmede çalışanların belli bir dönem içinde iş ile ilgili performanslarının, davranışlarının ve yeteneklerinin, objektif kriterlerle, düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu ...
  • Yönetim bilgi sistemleri bir uygulama örneği: Tusaş Motor Sanayii A.Ş.(TEI) 

   Doğramaci, Aysun (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Yönetim Bilgi Sistemleri, bir örgütteki işleyiş, yönetim, analiz ve karar verme fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla bilgi üreten, bilgi teknolojilerinin kullanımına dayalı, bütünleşik insan makina sistemleridir. ...