Now showing items 1-1 of 1

    • On a boundary value problem for generalized analytic functions 

      (Akin) Aksoy, Ümit (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      oz genelleştirilmiş analitik fonksiyonlar için bir sinir değer problemi üzerine Aksoy, Ümit (Akın) Yüksek Lisans, Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Okay Çelebi Eylül 2000, 71 sayfa Bu çalışma dört bölümden ...