Now showing items 1-1 of 1

    • İstanbul Tabip Odası`na intikal eden deontoloji sorunlarının değerlendirilmesi 

      Başağaoğlu, İbrahim (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1985)
      - 45 - -ÖZET- Bu çalışma 1970-1985 yılları arası İstanbul Tabip Oda sı Haysiyet Divanınca haklarında işlem yapılmış 39 Tıp Dokto ru ve 16 Diş hekimi olmak üzere 55 kişinin `Haysiyet Divanı Karar Defterinden`, soruşturma ...