Now showing items 1-1 of 1

    • Sivas ve çevresinde yaşayan Alevilerin inançları 

      Bozkuş, Metin (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      XI SİVAS VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ALEVİLERİN İNANÇLARI ÖZET Araştırmamızı bir giriş bölümü ile üç ana bölüm halinde planladık. Giriş bölümünde araştırma ile ilgili metodolojik bilgiler ile Sivas'ın siyasî tarihinin bir ...