Now showing items 1-1 of 1

    • Pragmatik medya felsefesi: Yazılı basında dilin araçsallaştırılması 

      Bozkurt, Gülsün (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Yaşamın her alanında giderek daha etkili olmaya başlayan kitle iletişim araçlarının bu denli güçlü olmasının en önemli nedenlerinden biri dilin sınırsız gücüne sığınmalarıdır. Dil düşünceyi çağırdığından felsefenin, ...