Now showing items 1-1 of 1

    • Kocayer ve Şahna (Mersin) yöresinin jeolojisi, petrografisi ve hidrojeolojisi 

      Şahinoğlu, Cemal (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÛZ Çukurova Üniversitesi, Pen Bilimleri Ennstitüsü master tezi olarak hazırlanan bu çalışmada; İçel ili, Mersin ve Erdem 2 li ilçeleri kuzeyinde yaklaşık 110 km. lik bir alanın jeoloji si incelenmiştir. Bu incelemeler ...