Now showing items 1-1 of 1

    • İsmail Hakkı Bursevi`nin Şerh-i Pend-i Attar`ı 

      Duru, Rafiye (EGE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Yüksek Lisans tezi olarak İsmail Hakkı el-Bursevî'nin Şerh-i Pend-i Attar isimli kitabını çalışmamızın amacı edisyon kritik metotlarını öğrenmek ve İsmail Hakkı 'nın şerh metodunu belirlemektir. İsmail Hakkı ...