Now showing items 1-1 of 1

    • Yetişkinlerde alçakgönüllülük, dindarlık ve psikolojik iyi oluş ilişkisi 

      Vural, Muhammet Enes (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Araştırmanın amacı yetişkinlerde alçakgönüllülük, dindarlık ve psikolojik iyi oluş ilişkisini incelemektir. Araştırmanın diğer bir amacı da bu değişkenlerin cinsiyet, yaş, medenî durum, gelir durumu, eğitim düzeyi ve sosyal ...