Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye`de sanayi üretim endeksini etkilyen faktörler ve zaman serisi analizi 

      Kizilca, Zeynep (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Günümüzde sosyal, siyasi ve ekonomik olaylar çok hızlı bir gelişmegöstermektedir. Ekonomide meydana gelen gelişmelerin günü gününe izlenebilmesibüyük önem taşımakta, bundan dolayı da üç aylık, aylık, hatta haftalık bilgilere ...