Show simple item record

dc.contributor.advisorBaykal, Necati
dc.contributor.authorKarabulut, Özgür Akgün
dc.date.accessioned2021-05-08T11:51:48Z
dc.date.available2021-05-08T11:51:48Z
dc.date.submitted2001
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/692145
dc.description.abstractÖZET J. H. HALE ŞEFTALİ ÇEŞİDİNDE HASAT SONRASI GÖRÜLEN HASTALIKLARA KARŞI KİMYASAL SAVAŞIMA ALTERNATİF OLABİLECEK YÖNTEMLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Bu çalışmada, şeftali meyvelerinde hasat sonrası hastalıklara neden olan patojenleri engellemek amacıyla alternatif savaşım yöntemlerinin kullanılma olanağı araştırılmıştır. Etkinliği denenen 108 adet maya izolatından 7 adedinin hem B. cinerea hem de P. expansion' a. karşı etkili olduğu bulunmuştur. Random amplified PCR (RAPD) ve arbitrarily primed PCR kullanılarak yapılan karakterizasyon belirleme çalışmaları, bu 7 izolatın 3 farklı genetik gruba ayrılabileceğini ortaya çıkarmıştır. Kloeckera apiculata olarak tanılanan bir izolatın diğerlerine oranla P. expansum, B. cinerea ve M. frııcticold ya karşı daha başardı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Diğer denemeler, bu antagonist mayanın P. expansum ve B. cinerea 'yi O °C'de 45 gün süresince depolanan meyvelerde de engelleme yeteneğinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Normal atmosfer (NA) ve modifiye atmosfer (MA) koşullan altında depolanan hem patojen inokulasyonu yapılmış hem de doğal enfeksiyona bırakılmış meyveler üzerinde diğer bazı savaşım yöntemlerinin etkisi de araştırılmıştır. Bu savaşım yöntemlerinden Aspire ve sıcak suyun tek başına kullanıldıkları durumda P. expansum ve B. cinerea'ya. karşı başarısız oldukları bulunmuştur. Bunun aksine, her iki uygulama MA koşullarında beraber kullanıldıklarında oldukça başarılı olmuşlardır. Meyvelere 2 dakika süreyle uygulanan mikrodalganın tek basma kullanıldığında da NA koşullarında P. expansum ve B. cinerea 'nın lezyon çapını % 50 düzeyinde azalttığı tespit edilmiştir. Elde edilen bütün bu verilerin, 1999 ve 2000 yıllarında doğal enfeksiyona bırakılan meyveler ile yürütülen denemelerin sonuçlarına paralel olduğu bulunmuştur. Başarılı bulunan bu uygulamaların, depolama ve raf ömrü süresince meyvelerin kalite kriterleri üzerine olumsuz bir etkisinin veya meyve yüzeyinde herhangi bir zararının olmadığı belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Şeftali, Hasat Sonrası Hastalıkları, Biyolojik Savaşım, Kloeckera apiculata, Modifiye Atmosfer, Mikrodalga
dc.description.abstractABSTRACT INVESTIGATIONS ON ALTERNATIVE CONTROL METHODS AGAINST POSTHARVEST DISEASES OF PEACHES (cv. J. H. Hale) In this study, we examined the possible use of alternative control methods, to disinfect pathogens causing postharvest decay on peach fruits. Among the 108 isolates, seven were found as effective against both P. expansum and B. cinerea. Characterization of these 7 isolates by using arbitrarily primed PCR (ap-PCR) and random amplified PCR (RAPD) confirmed the presence of 3 genetically variable groups. An isolate (DR52) identified as Kloeckera apiculata showed more promise control than the others against P. expcmsum, B. cinerea and M. frııcticola. Further experiments confirmed that this yeast antagonist has also ability of controlling P. expansiim and B. cinerea on fruits stored during 45 days at O °C. We also examined the efficiency of some other control methods both on pathogen inoculated and naturally infected fruits stored under regular air (RA) and modified atmosphere (MA) conditions. Among these control methods, Aspire and hot water treatments showed failure against P. expansum and B. cinerea as stand-alone treatments under RA conditions. In contrast, the combination of these treatments gave satisfactory control under MA conditions. We also found that treating fruits with microwave power during 2 minutes, caused a reduction in the lesion diameter of P. expansum and B. cinerea by around 50 % even it was used as a stand-alone treatment under RA conditions. All of these data were also confirmed by the experiments carried out with naturally infected fruits in 1999 and 2000. Moreover, we found that these successful treatments did not cause a surface damage or adversely influence the quality parameters of fruits during long-term storage and shelf life. Key Words: Peach, Postharvest Diseases, Biological Control, Kloeckera apiculata, modified atmosphere, microwave.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectZiraattr_TR
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleJ. H. Hale şeftali çeşidinde hasat sonrası görülen hastalıklara karşı kimyasal savaşıma alternatif olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar
dc.title.alternativeInvestigations on alternative control methods against postharvest diseases of peaches (J. H. Hale)
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentBitki Koruma Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmBiological control
dc.subject.ytmModified atmosphere packaging
dc.subject.ytmPeach
dc.subject.ytmPostharvest
dc.subject.ytmPathogens
dc.identifier.yokid117239
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid109707
dc.description.pages167
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess