Now showing items 136-155 of 183

  • Quality of service constrained scheduling for massive M2M communications in future cellular networks 

   Mohemine, Muhammad Abdul (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Büyük çapta M2M haberleşme için radyo kaynak dağıtımı gelecek nesil hücresel ağlarda anahtar problemlerinden biridir. Katı ve çok değişken servis kalitesi gerekliliklerinin sağlanması bu problemin zorluk seviyesini ...
  • Real frequency desıgn of narrowband ımpedance equalızer wıth complex termınatıons 

   Yeşilyurt, Gökmen (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-25)
   Bu tezde, karmaşık sonlandırma L, Pi ve T tipi uyumlaştırma devrelerinin gerçek frekanslı tasarımı analiz edilmiştir. Önerilen yaklaşımın temel amacı, mevcut olan yöntemlerin, karmaşık sonlandırma dar bantlı empedans ...
  • Risk constrained self-scheduling for a power producer using power to hydrogen storage in day-ahead markets 

   Küçük, Nida Nur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-03-25)
   Bu tezde, hidrojenle enerji depolama sistemine sahip bir doğalgaz elektrik üretim santralinin Gün Öncesi Piyasasında haftalık üretim planlaması optimize edilip risk faktörü altında stokastik model kullanılarak formule ...
  • Sabit oranlı portföy sigortalama stratejisinde sabit çarpanın fiyat / kazanç oranı yardımı ile belirlenmesi ve bir uygulama 

   Özer, Özen (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sabit Oranlı Portföy Sigortası temelde riskli ve risksiz varlıktan oluşmaktadır. Portföydeki riskli varlık oranı `Sabit Çarpan` ve `Yastık Tutarı` parametreleri ile belirlenmektedir. Portföy sigortasında yatırımcıya önceden ...
  • Sabit oranlı portföy sigortasında modern portföy teorisi ve finansal varlıkları fiyatlama modeli kullanımı önerisi 

   Büke, Mehmet Ata (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-25)
   Portföy sigortası, yatırımcıları piyasa düşüşlerinden korumak ve piyasa yükselişlerinde portföyün değerini artırmak için dünya çapında kullanılan bir stratejidir. Sabit oranlı portföy sigortası da bu konu başlığı altına ...
  • Scattering transfer matrix factorization based synthesis of resistively terminated LC ladder networks 

   Aydoğar, Zafer (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu yüksek lisans tezimde, direnç ile sonlandırılmış LC merdiven devrelerin sentezi için algoritmalar önerilmiştir. Bu algoritmalar saçılma transfer matrisi faktorizasyonuna dayanır. Alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ...
  • Scheduling pumped hydro-power resources under price and flow uncertainty 

   Metin, Seda Sibel (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hidroelektrik santraller kuruluşlarından bu yana sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere enerji piyasasında aktif bir rol üstlenmişlerdir. Temiz, yenilenebilir, pik taleplerine hızlı yanıt verebilen ve çevreyle ...
  • Secure loyalty cards in mobile 

   Veral, İbrahim Firat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, günümüzde kullanılan cihaz sayısı gittikçe artan NFC(Near Field Communication) teknolojisini ve artık birçok sektörde kullanılmaya başlayan QRCode teknolojisini kullanarak Sadakat Kartı uygulaması geliştirmeyi ...
  • Semi persistent radio resource allocation for machine type communications in 5g and beyond cellular networks 

   Haj Hussien, Zaid (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hücresel ağlarda makineler arası iletişimin hızlı büyümesi, çok büyük sayıda makine tipi iletişim aracının servis kalitesi gerekliliklerinin kısıtlı radyo kaynaklarıyla karşılanması zorluğunu da beraberinde getirmektedir. ...
  • Service granularity in service oriented architecture 

   Taşkin, Cihan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz teknolojisi beraberinde yenilikler getirmektedir. Bu yeniliklerden bir tanesi de Servis odaklı mimarilerdir. Servis odaklı mimarilerin hayatımıza girmesi ile birlikte optimum servis büyüklüğünü bulmak da önem ...
  • SISO - MIMO applications and analysis of visible light communications systems 

   Yeşilkaya, Anil (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelişen teknolojiler ve bilgiye olan hızlı ve artan gereksinimler nedeniyle kablosuz mobil haberleşmeye tahsis edilen radyo frekans (RF) bantlarının gittikçe ve hızla dolmakta ve bu nedenle de yavaş yavaş RF frekans bandının ...
  • Six sigma project evaluation under fuzziness in food industry 

   Şentürk, Özlenen (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz iş dünyası, üretim ve hizmet sektöründe sürekli gelişim halindedir. Ortak amaçları; en yüksek kaliteyi yakalamak, maliyetleri optimize ederek kar sağlamak ve elde edilen başarının sürdürülebilmesi için müşteri ...
  • Smart chatbot 

   Çifçi, Recep (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-25)
   Kelime anlamı olarak chat ve robot 'un kısaltmasıdır. Günümüzde ise chatbot 'u yapay zekanın ilkel hali yada ilk tohumları gibi görebilirsiniz. Chatbot bazı özel işlerinizi yaptırabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz ...
  • SOA based information system for diseases 

   Erol, Zeynep (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde hastaların ve hastalıklarının yönetimini amaçlayan bir bilgi sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu sistem, gerekli işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla örün hizmetlerini kullanan, hizmet odaklı mimari ...
  • Software cost estimation in the SOA age 

   Yilmaz Taşkin, Asli (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde yazılım maliyetini hesaplamak için birçok yazılım maliyet tahminleme modeli geliştirilmiştir. Yaptığımız araştırmada, servis odaklı mimarilerdeki servislerin geliştirme maliyetine odaklanılmıştır. Çalışmalarımızda ...
  • Solving linear equations with conjugate gradient method on openCL platforms 

   Sayin, Caner (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Grafik işlemci ünitesinin paralelleştirilmesi yüksek performanslı işlem gerektiren uygulamalarda çok büyük performans sağlar. Lineer cebirde bu tür uygulamalar olduğundan dolayı, bu potensiyelden bazı noktalarda yararlanmak ...
  • Somut olmayan kültür mirası `imaret geleneği` ve Osmanlı imaretleri 

   Gelir Çelebi, Azize (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-19)
   Bu tezde, Osmanlı Devleti'nde sosyal bir müessese ve bir hayır kurumu olan imaretler, farklı açılardan ele alınmaya çalışılmıştır. Öncelikle tezin ilk bölümünde Vakıf konusu ele alınmıştır. Vakıflar tarafından finanse ...
  • Somut olmayan kültürel miras kapsamında kuyumculuğun İstanbul örneğinde incelenmesi 

   Anmaç, Gülçin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kültürel miras kavramı, bu terimin ilk kullanılmaya başladığı süreçte sınırlı alanları tanımlarken, zamanla gelişen bakış açılarıyla, geniş bir perspektife taşınmış ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) tanımı giderek ...
  • Sparse channel estimation and data detection algorithms for OFDM-based underwater acoustic communication systems 

   Altabbaa, Mhd Tahssin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-05)
   Sualtındaki akustik sinyallerle haberleşme çokyollu yayılımdan dolayı çok ölçekli çok gecikmeli kanallara yol açmaktadır. Bu nedenle, kara tabanlı çözümler uygulanamamakta ve alıcı tarafında kuvvetli kanal kestirim teknikleri ...
  • Stock value prediction using machine learning and text mining 

   Çelikel, Ayşenur Dilara (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-28)
   Dijitalleşen dünyada sosyal medya, toplumun büyük kesimi tarafından sıklıkla kullanılan duygu, düşünce ve yaşama ait her türlü paylaşımın sağlandığı platformlardır. Twitter ise insanların düşünce ve duygularını paylaştığı ...