Now showing items 100-119 of 183

  • Market price simulations for Turkish electricity market using equilibrium models 

   Çakir, Hande (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İkincil enerji kaynağı olarak bilinen elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel ya da kimyasal enerjilerinin dönüştürülmesi ile ya da fosil yakıtların çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile üretilmektedir. ...
  • Market-clearing simulations and analyses for Turkish electricity market 

   Şentürk Eker, Cansu (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, halihazırda tek fiyat sistemini kullanan Türkiye elektrik piyasasının mevcut piyasa yapısı analiz edilerek, ihtiyaçlarına yönelik yeni piyasa-takas mekanizmaları (tek veya bara bazlı fiyatlandırma) araştırılmıştır. ...
  • Message-passing based algorithm for the global alignment of clustered pairwise PPI networks 

   Yenigün, Doğan Yiğit (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İkili protein-protein etkileşim ağları üzerinde kısıtlanmış global ağ hizalaması, işlevsel olarak ortak proteinleri arayan algoritmalar tarafından üretilen çok sayıdaki küme içerisinde gruplanmış olan iki organizmanın ...
  • Methods to improve recommender systemsine-commerceande-learning environments 

   Jabakji, Ammar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilgi Toplumu uygulama alanlarında, özellikle de e-ticaret ekosistemlerinde öneri sistemleri kritik bir rol oynamaktadır. Neredeyse bütün öneri sistemleri,istatistik yöntemleri ve makine öğrenme teknikleri kullanıcılara ...
  • Minimizing the defect rate using six sigma DMAIC method; a case study in SUPSAN A.Ş. 

   Aslan, Nazmiye Yağmur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz üretim sanayileri hızlı değişen ekonomik koşulların büyük etkisi altındadır. Bu doğrultuda üretim sanayileri küreselleşme ile birlikte küresel rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sektörlerin önemli sorunları, ...
  • Modelling of visible light channels and performance analysis for optical ofdm systems 

   Alsan, Hüseyin Fuat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-02)
   Bu çalışma, görünür ışıkla haberleşmeyi (VLC), optik kablosuz haberleşme (OWC) sistemleri için simüle etmektedir ve kanal modellemede karşılaşılan zorlu bir sorunu göze alır. Görünür ışıkla haberleşme için gerçekci bir ...
  • Models for long-term electricity price forecasting for Turkish electricity market 

   Özçelik, Sirun (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Türkiye elektrik piyasasındaki uzun dönem fiyat tahminlerini belirlemek için çoklu regresyon ve zaman serileri modelleri geliştirildi. Regresyon modeli için Aralık 2009- Eylül 2016 tarihleri arasında elektrik ...
  • Modularity analysis of a bipartite network for an e-commerce shop 

   Kariniauskaite, Dzordana (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilimsel açıdan pek çok gerçek dünya sistemi ağlar – nesneleri temsil eden düğüm kümeleri ve bu nesnelerin birbirleriyle etkileşimlerini simgeleyen bağlantılar- gibi modellenebilir. İnsan sosyal etkinliklerindeki önemli ...
  • Modularity analysis of a health information platform from a network science perspective 

   Alaşan, Semiha Nur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Barabási'nin (2015) de değindiği gibi eskiden insanlar bir topluluk içine doğup sonradan bireyselleşmeye çalışırken, günümüzde insanlar bireysel olarak doğup bir topluluk içine dahil olmaya çalışıyorlar. Bu çalışma, ...
  • Molecular dynamic studies of human dat and its natural ligand dopamine 

   Demirci, Seda (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nörotransmitter sodyum simporter (NSSs) ailesinin bir üyesi olan dopamin taşıyısıcı (DAT), dopaminerjik nörotransmisyonu gerçekleştirir. Bu nedenle, antidepresanların yanı sıra yaygın olarak istismara neden olan psikostimulanlar ...
  • Multi-objective disaster relief logistics 

   Samarah, Mahdi (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-07)
   Afet yardım lojistiği, yöneylem araştırmasının başlıca alanlarından biridir. Bu çalışmanın temel amacı, toplam maliyetlerin en aza indirilmesi ve talep noktaları ile depolar arasındaki toplam mesafelerin en aza indirilmesi ...
  • Multi-objective location routing problems for nuclear power plants and nuclear waste disposal centers 

   Sezenler, Gül Ecem (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Birçok ülke tarafından kullanılan nükleer enerji, günümüzde geleceğin enerji kaynakları arasında yerini almıştır. Türkiye'de son yıllarda, nükleer enerji alternatif enerji olarak neredeyse bütün toplum tarafından kabul ...
  • Multi-objective nurse scheduling with shift preferences in a surgical suite 

   Tekin, Elif (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hemşire çizelgelemesi, hastane personel çizelgelemesinin önemli bir parçasıdır. Optimum hemşire çizelgelemesi oluşturulurken göz önüne alınan adil iş yükü dağılımı ve iş memnuniyeti sağlık hizmetlerindeki kaliteyi doğrudan ...
  • .Net yazılım çerçevesi kullanılarak KOBİ`lere özel bütçe sisteminin geliştirilmesi 

   Cesur, Kazim (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı piyasada çeşitli yollar ile yapılan bütçe uygulamalarına alternatif olarak modern bir yöntem ile kobilerin bütçe yapmalarına olanak sağlamaktır.Bu yöntem, .NET Framework yazılım çerçevesinde bulunan VB.NET ...
  • Network science: A case of Bollywood 

   Yilmaz, Bahar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-29)
   Bollywood dünya çapında ün salmış olan bölgesel bir sinema endüstrisidir. Yıllar geçtikçe, Bollywood'un yıldızları başarılarıyla beğeni topladı. Ama Bollywood aslında nasıl bir endüstri? Shah Rukh Khan gibi megastarlar ...
  • New channel estimation techniques for cooperative underwater acoustic OFDM systems 

   Erdoğan, Mustafa (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İşbirlikli sualtı kablosuz iletişim sistemleri konusu son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Özellikle sualtı akustik kanalların seyrek olma özelliği taşıması ve sisteme giren toplamsal gürültünün renkli Gauss gürültüsü ...
  • Nişancı Mehmet Bey Medresesi koruma sorunları ve öneriler 

   Çağiran, Ergun (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişten günümüze ulaşabilmiş, gerek taşınabilir gerekse taşınmaz kültür varlıklarının korunabilmeleri, onarılabilmeleri için bilimsel bir yöntemle yapı malzemelerinin incelenmesi bir zorunluluktur.Böyle bir inceleme, ...
  • Nur-u Osmaniye Külliyesi tarihsel belgeler ışığında külliyenin yapım süreci 

   Başbaydar, Filiz (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sultan Mahmud I'in saltanatı sırasında yapımına başlanıp, padişahın vefatıyla yerine geçen kardeşi Sultan Osman III tarafından tamamlatılan Nur-u Osmaniye külliyesi dahilindeki yapıların mimarlık ve sanat tarihi ...
  • Optimal rate and power allocation algorithm in tdd-ofdm based two-tier femtocell networks 

   Altabbaa, Mhd Tahssin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-01-05)
   Günümüzde elektroniğin yüksek hızla gelişimine şahit olmaktayız. Gelişen teknolojiyle birlikte mobil telefonlar da daha akıllı ve ileri teknolojiye sahip olmuş artan veri talepleri ve veri hızları kullanıcılara çevrimiçi ...
  • Oscillations and chaos in gene network models 

   Arikan, Büşra (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Osilasyonlar ve kaos dinamik sistemler teorisinde her zaman ilgi çeken konular olmuştur. Sistem biyolojisinde, gen ağlarında ortaya çıkan osilasyonlar, sirkadiyen osilasyonlar, çeşitli metabolik döngüler ve hücre döngüsü ...