Now showing items 91-110 of 183

  • Kentel yenileme alanlarında kentsel arkeoloji kavramının tarihi yarımada özelinde incelenmesi 

   Gönüler, Ayşe Pinar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kentsel yenileme ve kentsel arkeoloji kavramları literatüre II. Dünya Savaşı'ndan sonra girmiştir.II. Dünya Savaşı nedeniyle tahrip olmuş tarihi kent merkezlerinin yeniden canlandırılması için fiziksel, ekonomik, ...
  • Kuzguncuk`taki mimari mirasa ilişkin koruma kararlarının irdelenmesi 

   Yalçin Akman, Sidika (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021-04-09)
   Ülkemizde, Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunmasına yönelik ilk düzenleme olan 1906 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesinden, 1951 tarihli bir yasayla eski eserlere ilişkin sorunları çözmek amacıyla kurulan Gayrimenkul Eski ...
  • Kültür varlıklarının korunması bağlamında toplumsal bellek: Meydanlar (Taksim Meydanı örneği) 

   Yildirim, Aslihan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Korumanın konusu ya da kapsamına giren toplumsal belleğin üretildiği meydanlar, tarihsel olarak farklı toplumsal şartlar ve siyasi gelişmeler ile düşünce biçimlerinden etkilenmiş, sadece tarihi veya sanatsal değerleri ...
  • Kılıç Ali Paşa Camii akustik mirası değerlendirmesi & modern bir cami ile akustik performans karşılaştırması 

   Kocaer, Rabia (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-05-28)
   Tarihi cami yapılarının korunmasında görsel algı dışında işitselliğin mekandaki algısının farkındalığını sağlamak düşünülmüştür. Bu çalışmada Mimar Sinan'nın önemli yapısı olan Kılıç Ali Paşa Camisi'nin restorasyon ...
  • Location and distribution decisions in an earthquake relief network 

   D. Yenice, Zeren (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında, İstanbul'da beklenen depremin afet yardım ağını yapılandırmak amacı ile birden fazla amaç fonksiyonuna sahip matematiksel model geliştirildi. Matematiksel modelin amacı, afet çadırlarının depolanacağı ...
  • Location estimation of base station of mobile phones using artificial neural networks 

   Cengiz, Ramazan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   MOBİL CİHAZLARIN BAZ İSTASYONLARININ YERİNİ SİNİR AĞLARI KULLANARAK BULMAÖzetMobil cihazların sinyal aldığı baz istasyonlarının yerini bulma bir problemdir.Literatürde yer bulma için çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler vardır. ...
  • Lojistik regresyon yöntemi ile kredi skorlaması 

   Koç, Sibel (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-04)
   Bankaların aktiflerinin büyük bölümünü krediler oluşturduğu için, maruz kalına riskler arasında kredi riski özellikle ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmada kredi talep eden müşterilere kullandırılacak kredilerin ödenmeme ...
  • Loop modeling and molecular dynamics simulations of apo and ligand-bound human GluN1-GluN2A NMDA type receptors 

   Aktolun, Muhammed (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-30)
   N-Metil-D-Aspartat (NMDA) reseptörleri sinir hücrelerinin zarında bulunan glutamat-kapılı iyon kanallarıdır. Reseptörün fonksiyon göstermesi, bilinçlilik ve normal beyin işlevlerinde büyük öneme sahiptir. NMDA ...
  • Low energy fixed clustering algorithm for wireless sensor networks 

   Cengiz, Korhan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz sensör ağları afet yardımından sağlık hizmetlerine kadar birçok uygulama alanında kullanılabildiklerinden ötürü hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Bunun sonucu olarak, kablosuz sensör ağlarının ömrü ve enerji ...
  • Market price simulations for Turkish electricity market using equilibrium models 

   Çakir, Hande (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İkincil enerji kaynağı olarak bilinen elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel ya da kimyasal enerjilerinin dönüştürülmesi ile ya da fosil yakıtların çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile üretilmektedir. ...
  • Market-clearing simulations and analyses for Turkish electricity market 

   Şentürk Eker, Cansu (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, halihazırda tek fiyat sistemini kullanan Türkiye elektrik piyasasının mevcut piyasa yapısı analiz edilerek, ihtiyaçlarına yönelik yeni piyasa-takas mekanizmaları (tek veya bara bazlı fiyatlandırma) araştırılmıştır. ...
  • Message-passing based algorithm for the global alignment of clustered pairwise PPI networks 

   Yenigün, Doğan Yiğit (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İkili protein-protein etkileşim ağları üzerinde kısıtlanmış global ağ hizalaması, işlevsel olarak ortak proteinleri arayan algoritmalar tarafından üretilen çok sayıdaki küme içerisinde gruplanmış olan iki organizmanın ...
  • Methods to improve recommender systemsine-commerceande-learning environments 

   Jabakji, Ammar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilgi Toplumu uygulama alanlarında, özellikle de e-ticaret ekosistemlerinde öneri sistemleri kritik bir rol oynamaktadır. Neredeyse bütün öneri sistemleri,istatistik yöntemleri ve makine öğrenme teknikleri kullanıcılara ...
  • Minimizing the defect rate using six sigma DMAIC method; a case study in SUPSAN A.Ş. 

   Aslan, Nazmiye Yağmur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüz üretim sanayileri hızlı değişen ekonomik koşulların büyük etkisi altındadır. Bu doğrultuda üretim sanayileri küreselleşme ile birlikte küresel rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sektörlerin önemli sorunları, ...
  • Modelling of visible light channels and performance analysis for optical ofdm systems 

   Alsan, Hüseyin Fuat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-02-02)
   Bu çalışma, görünür ışıkla haberleşmeyi (VLC), optik kablosuz haberleşme (OWC) sistemleri için simüle etmektedir ve kanal modellemede karşılaşılan zorlu bir sorunu göze alır. Görünür ışıkla haberleşme için gerçekci bir ...
  • Models for long-term electricity price forecasting for Turkish electricity market 

   Özçelik, Sirun (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, Türkiye elektrik piyasasındaki uzun dönem fiyat tahminlerini belirlemek için çoklu regresyon ve zaman serileri modelleri geliştirildi. Regresyon modeli için Aralık 2009- Eylül 2016 tarihleri arasında elektrik ...
  • Modularity analysis of a bipartite network for an e-commerce shop 

   Kariniauskaite, Dzordana (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bilimsel açıdan pek çok gerçek dünya sistemi ağlar – nesneleri temsil eden düğüm kümeleri ve bu nesnelerin birbirleriyle etkileşimlerini simgeleyen bağlantılar- gibi modellenebilir. İnsan sosyal etkinliklerindeki önemli ...
  • Modularity analysis of a health information platform from a network science perspective 

   Alaşan, Semiha Nur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Barabási'nin (2015) de değindiği gibi eskiden insanlar bir topluluk içine doğup sonradan bireyselleşmeye çalışırken, günümüzde insanlar bireysel olarak doğup bir topluluk içine dahil olmaya çalışıyorlar. Bu çalışma, ...
  • Molecular dynamic studies of human dat and its natural ligand dopamine 

   Demirci, Seda (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nörotransmitter sodyum simporter (NSSs) ailesinin bir üyesi olan dopamin taşıyısıcı (DAT), dopaminerjik nörotransmisyonu gerçekleştirir. Bu nedenle, antidepresanların yanı sıra yaygın olarak istismara neden olan psikostimulanlar ...
  • Multi-objective disaster relief logistics 

   Samarah, Mahdi (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-07)
   Afet yardım lojistiği, yöneylem araştırmasının başlıca alanlarından biridir. Bu çalışmanın temel amacı, toplam maliyetlerin en aza indirilmesi ve talep noktaları ile depolar arasındaki toplam mesafelerin en aza indirilmesi ...