Now showing items 62-81 of 183

  • Feature selection and discretization for improving classification performance on CAC data set 

   Sayin, Kamran Emre (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Veri Madenciliği'nin sağlık alanında kullanımı son 10 yılda verimli tedavi ihtiyacı dolayısıyla artmıştır. Veri Madenciliği günümüzde sağlık alanında güçlü bir yardımcıdır. Sağlık harcamalarının kesilmesinden, hasta ...
  • Femtocell desing for data communications in mobile networks 

   Çoğalan, Tezcan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gelişmekte olan akıllı telefon teknolojisi ve uygulamaları, kullanıcıların daha fazla veriye daha hızlı ulaşma ihtiyacına sevk etmektedir. Kullanıcıların sosyal paylaşım sitelerine olan ilgisi, bu siteler aracılığı ile ...
  • Finansal piyasalarda karanlık havuzlar ve optimal stratejiler 

   Genç Yilmaz, Merve (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-01)
   Karanlık havuzlar, 1980'li yılların son dönemlerinde ortaya çıkmış, öncelikle gelişmişülkelerde kullanılmış, finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme ile hız kazanarak gelişmekteolan ülkelerde de yeni bir finansal ...
  • Gaziantep Lala Mustafa Paşa Hanı ve koruma sorunları 

   Ağar, Pinar (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gaziantep'te ticari işlevlerin yoğunluğu açısından ilk olma özelliği taşıyan Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve külliyenin ana yapısı olan Lala Mustafa Paşa Hanı, kent içerisinde tarihi bilinen en eski ticaret yapısıdır. ...
  • Global alignment of metabolic pathways and protein-protein interaction networks 

   Abaka, Gamze (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Metabolik yolaklar ve protein etkileşim ağları, yaşayan canlıların neredeyse tüm fonksiyonlarında hayati önem taşımaktadır. En basit haliyle, reaksiyonlar hücre içinde yaşam enerjisi üretirken, protein etkileşim ağları ...
  • Global many-to-many alignment of multiple protein-protein interaction networks 

   Alkan, Ferhat (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Proteinler canlı organizmaların temel yapıtaşlarını oluşturur ve hücreler içerisindeki birçok biyolojik süreci düzenlerler. Bu büyük önemleri nedeniyle de sistem biyolojisi ve evrimsel biyoloji alanlarında birçok araştırmanın ...
  • Guidelines for information technologies change management in Turkey 

   Yavuz, Kadir (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Türkiye'de Bilgi Teknolojileri Değişim Yönetimi İçin YönergelerÖzetBilgi Teknolojileri (BT), pazarda rekabetçi konumunu korumak isteyen organizasyonlar ve şirketler için giderek artan hayati bir öneme sahiptir. Bilgi ...
  • Homology modeling and normal mode analysis of human NR1-NR2A NMDA type receptors 

   Demir, Ayhan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-30)
   N-Metil-D-Aspartat (NMDA) reseptörleri sinir hücrelerinin zarında bulunan iyonotropik glutamat reseptörleridir. Normal reseptör aktivitesi, bilinçlilik ve normal beyin işlevlerinde hayati öneme sahiptir. Nöronal ölüm, NMDA ...
  • Hub analysis of health information platform from a network science perspective 

   Çalişan Özyurt, Şeyma (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sosyal ağ uygulamaları benzeri çevrimiçi platformlar, ağın temelini oluşturan etkileşimlerinincelenmesine bağlıdır. Platform yöneticileri çoğu zaman ağın büyümesinin neye bağlıolduğunun farkında olmazlar. Geleneksel web ...
  • Hybrid K-means clustering algorithm 

   Çolakoğlu, Mustafa Alp (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Geçmişten günümüze kadar olan süreçte veri boyutları günden güne hızla artmaktadır. Veritabanlarında tutulabilen bu verilerin işlenebilirliği artan boyutlardan dolayı dezavantaj olarak görülmektedir. Şirketlerin veritabanlarında ...
  • Implementation of information technology infrastructure library (ITIL) processes 

   Yilmaz Odabaşi, Selma (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   COBIT ve CMMS gibi birçok çerçeve, araç ve standart kuruluşların Bilgi Teknolojileri (BT) yönetim sistemlerine dahil olmaktadır. Bugünlerde; BT yönetimi, BT servis yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla özellikle ...
  • Implementing PCI DSS v3.0 information security standards 

   Taşdemir, Özgür (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnternet ve mobil cihazların hızlı bir şekilde yaygınlaşması ile Dünya üzerinde iş yapış şekilleri değişmiş, ödeme sistemlerinin teknolojinin hızına ayak uydurması zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde para hareketlerin büyük ...
  • In silico design and modeling of coumarin derivatives as selective monoamine oxidase a inhibitors 

   Karaman, Dilara (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Monoamin oksidaz (MAO) izoenzimlerinin seçici ve geri dönebilir inhibisyonu, çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Monoamin oksidaz enzimlerinin iki izoformu içinde MAO-A inhibisyonu depresyonun ...
  • In silico design of novel and highly selective cyclooxygenase-2 inhibitors 

   Mehmetoğlu, Tuğba (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yıllarca, vücutta oluĢan enflamasyonu engellemek için her iki COX enzim inhibisyonunun sağlanması gerektiği düĢünülmüĢ ve sonuçta gastrointestinal zehirlenmeler ortaya çıkmıĢtır. Seçimli COX-2 inhibitör tasarımı, iki ayrı ...
  • In silico design of selective monoamine oksidase B inhibitors using indane ring 

   Altuntaş, Serkan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Monoamine oxidases (MAOs; EC 1.4.3.4) nörotransmiterlerin kontrolünde önemli rol oynar. MAO iki adet izoforma sahiptir, MAO-A ve MAO-B. Ayrı fonksiyonları olmasına rağmen aktif bölgeleri ciddi benzerlik gösterir.Doğru ilaç ...
  • In silico design of selective neuronal nitric oxide synthase inhibitors in order to prevent neurodegenerative diseases 

   Kayrak, Nurdan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nitrik oksit sentazlar (NOS) L-Arginin aminoasidini L-sitrüline oksitleyerek Nitrikoksit molekülü üreten bir enzim ailesidir. Memelilerde NOS enziminin nöronalNOS (nNOS, beyinde ve omurilikte), indüklenebilir NOS (iNOS, ...
  • In silico identification of physiological substrates and inhibitors of serum paraoxonase 1 enzyme 

   Karabiyik, Talha (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Oksidatif strese karşı önemli bir antioksidan olarak görev yapan paraoksonaz 1 (PON1), kanser ve kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın patogeneziyle ilişkilendirilmektedir. PON1'in fizyolojik ...
  • In silico inhibitor design for monoamine oxidase A and B isozymes 

   Midik, Çağla (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında `'Parkinson, Alzheimer ve Depresyon'' gibi hastalıkların meydana gelmesinde önemli rol oynayan MAO enziminin iki izomeri olan MAO-A ve MAO-B izoenzimleri hedef olarak seçilmiştir. Vücuttaki ...
  • In silico modeling of dopamine transporter and design of novel neuroprotective drugs for Parkinson`s disease 

   Dikic, Teodora (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-26)
   Parkinson hastalığı (PH), substantia nigra (SN) ve corpus striatum (CS) bölgelerinde dopamin üreten nöronların kaybedilmesi ile karakterize edilen bir olgudur. Yaygın olarak uygulanan tedavi dopamin nöronlarının ...
  • In silico screening of neuronal nitric oxide synthase enzyme inhibitors 

   Örtmen, Bahanur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nitrik oksit sentaz enziminin (NOS) üç izoformu, L-arjininin L-sitruline oksidasyonu ile önemli bir ikincil haberci olan nitric oksit (NO) sentezler. NOS'un bu üç izoformu çeşitli fizyolojik ve patolojik süreçte farklı ...