Now showing items 28-47 of 183

  • Churn Analysis and Prediction with decision tree and artificial neural network 

   Çimenli, Safa (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde bir çok sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de rekabet artmıştır. Mevcut müşterileri ikna etmek ve elde tutmak da pazardaki rekabetde ayakta kalabilmek açısından önemini arttırmıştır. Mevcut bir müşteriyi ...
  • Classification of distinct conformers of beta-2 adrenergic receptor based on binding affinity of ligands through docking studies 

   Dilcan, Gonca (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   B2AR reseptörü, akciğerlerin rahatlamasında ve kardiyovasküler fizyolojide rol oynamasıyla önemli bir ilaç hedefidir. Bu çalışmada, çeşitli B2AR konformasyonlarını aktif veya inaktif olarak sınıflandırmak amacıyla, ...
  • Co-optimization models of generation and transmission investments with market-clearing equilibrium 

   Uyan, Zeki (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İletim ve üretim yatırımlarının ortak-eniyilemesi için kullanılan yöntemler (örn., iki- veya çok-seviyeli problemleri) piyasa operasyonlarıyla elektrik arzı ve talebi arasındaki ödeşmeyi de dikkate alır. Oldukça genel ...
  • Coexistence of cognitive radio based networks in tv white space 

   Karatalay, Onur (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   En önemli doğal kaynaklardan biri olan RF tayfı, gelişen kablosuz haberleşmelerdeki artan veri hızları sebebiyle daha da önemli hale gelmiştir. Bu kısıtlı tayfı daha verimli kullanmak ve kıtlık sorununu çözmek için, ...
  • Comparison and analysis of various indoor positioning systems techniques 

   Demirkol, Derya (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kapalı mekan konumlandırma sistemleri, insanların hayatını kolaylaştırmak içinaraştırma konusu olmuştur. Seneler içinde ,çeşitli methodlar uygulanmış ve testedilmiştir.Kürsel Konumlandırma Sistemi (KKS) uydu konumlandırması ...
  • Comparison of open source customer relationship management software for small and medium enterprises 

   Yilmaz, Ertürk (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Organizasyonlar müşterilerin doğasındaki değişimle yüzleşebilmek istiyorlarsa, müşteri ilişkilerini daha ölçülebilir ve gözlemlenebilir şekilde yönetmelidirler. Bu yüzden Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) şirketlerin ...
  • Computation of two-variable mixed element network functions 

   Tabassum, Nauman (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-01)
   Bu tezde, Standart Ayrıştırma Tekniği (SDT) olarak bilinen algoritma, yüksek frekansta çalışan iki portlu ağlar için Belevitch'in saçılma polinomunun kanonik gösterimi ile birlikte, Temel Denklem Seti (FES) için ...
  • Concept map based learning system 

   Çolak, Duygu (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Concept Map (Kavramsal Harita) eğitim tekniğinin, öğrenme sürecini hızlandırdığı, kolaylaştırdığı ve pekiştirdiği bilinmektedir. Eğitimin ve eğitimde aktarılan bilginin kavramlar ve aralarındaki bağlantılar üzerinden ...
  • Concurrent impact of various prospective drug ligand molecules on different illness/disease mechanisms 

   Buturak, Birce (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında bir çok değişik olası ilaç moleküllerinin çeşitli proteinlerle bağlanma enerjileri hesaplama çalışmaları gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tarz çalışmalar geçekleştirmemizdeki amaç bu gibi ilaç benzeri ...
  • Corrected PRA positivity rates for hypersensitized patients in Turkish population with calculated PRA-cPRA software 

   Karadeniz, Sedat Tanju (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yüksek PRA (Panel Reaktif Antikor) oranları, böbrek nakli şansını düşürebilir ve nakilden önce uzun süre beklemeye yol açabilir. cPRA (Hesaplamalı Panel Reaktif Antikor), kabul edilemez (uyumsuz) HLA (Human Lökosit Antijen) ...
  • De novo selective inhibitor design to neuronal NOS enzyme and exploration of the binding site 

   Büyüktürk, Bora (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Nöral Nitrik Oksit Sentaz(nNOS) Nitrik Oksit (NO) üretimini devam ettirerek beyin hücreleri arasında nöral sinyal iletiminde önemli rol oynayan bir enzimdir. nNOS Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enzim ailesinin bir üyesidir ve ...
  • Deep learning applications on biological data 

   Kurt, Zeynep (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-02)
   Biyolojik bilimlerde ve tıpta datalar hızlıca birikiyor. Makine öğrenmesi algoritmaları özellikle de derin öğrenme metotları biyolojik sistemleri daha iyi anlamamızı sağlayacak yüksek karmaşıklığa sahip desenleri çıkarmada ...
  • Design and implementation of a mobile prescription system with patient-healthcare professional interaction 

   Öztürk, Çağdaş Egemen (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, hasta ve sağlık görevlisi etkileşimi özelliği bulunan mobil bir reçete hatırlatma ve planlama uygulaması tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Farklı tipte kullanıcılar bu uygulamayı kullanarak reçete yaratıp ...
  • Designing inhibitors via molecular modelling methods for monoamine oxsidase isozymes A and B 

   Varnali, Filiz (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İlaç geliştirilme çalışmaları, geleneksel olarak basamaklı sentez prosedürlerine dayanmaktadır ve aktivite profillerinin optimizasyonu için çok sayıda bileşiğin sentezini gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı yapılan ...
  • Designing of an enterprise product innovation system for companies 

   Demirhan, Mehmet Özhan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-02)
   Günümüzde firmaların büyümesi ve pazarda rekabet üstünlüğünü elde etmelerinde en belirleyici unsur inovasyondur. Özellikle firmalar piyasada kalıcı olabilmek için ürün inovasyon politikasını desteklerler. Ürün inovasyonu ...
  • Detection of fraudulent activities in mobile display advertising 

   Kaya, Safiye Şeyma (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-22)
   Mobil reklamcılıkta pazarlama harcamalarının çoğu gerçek zamanlı ihaleler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Gerçek zamanlı ihalelerde, satıcıların (reklam yayınlayıcılarının) reklam alanları, alıcıların (reklam ...
  • Detection of interdependent multiband systems for cognitive radios and ultra-wideband systems 

   Yilmaz, Burak (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kablosuz teknolojinin ilerlemesi sonucunda, yeni sistemler önerilmiş ve spektrumda daha fazla frekans bandı kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılabilir band sayısının azalması sebebiyle, alternatif teknolojilere ihtiyaç ...
  • Determination of time-of-use prices in electricity markets using clustering analyses 

   Hussain, Mohsan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-07)
   Bu çalışmada, çok zamanlı (ÇZ) fiyatlandırma için saat öbeklerinin (kümelemelerinin) belirlenmesine yönelik bir kümeleme analizi önerilmiş ve farklı kümeleme algoritmaları farklı ölçülerle (çoklu doğrusal regresyon ...
  • Developing novel techniques for spatial domain LSB i̇mage steganography 

   Shehzad, Danish (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-04-10)
   Steganografi, yeterli veri güvenliği sağlamak için kriptografiye alternatif olarak kullanılan en önemli bilgi gizleme mekanizmasindan biridir. Görüntü steganografisi, gönderilecek bir mesajin kapak resmi içerisinde ...
  • Development of hybrid MPI+UPC parallel programming model 

   Öztürk, Elif (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Paralel Hesaplama geniş hesap kümelerini görevlere bölen ve bu görevleri çok çekirdekli makinelerde aynı anda çalıştırmaya yarayan hesaplama biçimidir. Bugün, Message Passing Interface (MPI - Mesaj Gönderme Arayüzü) ortak ...