Now showing items 2-21 of 183

  • A decision support system for assembly line balancing problem 

   Uba Ringim, Ibrahim (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Montaj hattı dengeleme problemleri gerçek hayatta genellikle karmaşık olarak kabul edilir. Bir çok karmaşık gerçek hayat problemleri gibi iyi bir sonuç elde etmek özellikle büyük problemlere çözüm bulmaktan çok daha kolaydır. ...
  • A fuzzy AHP approach for financial performance evaluation airline companies 

   Gürel, Sinem (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Önceki araştırmalara bakıldığında havacılık sektöründe operasyon performansına yönelik çalışılmıştır. Bu çalışma, havacılık sektörünün finansal performansı bakımından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Finansal performans ...
  • A fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method for third-party logistics provider selection 

   Boakai, Sylivan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yıllarda, lojistik fonksiyonları bir üçüncü şahısa dış kaynak dikey entegrasyona büyük bir alternatif olmuştur. Üçüncü parti lojistik sağlayıcısı temel yetkinlilik odaklı firmaların rekabet avantajı kazanması için ...
  • A network science approach to correlations between course achievement and community structure in school friendship networks 

   Kafkas, Kenan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-01-23)
   Bu araştırmada bir orta öğretim kurumunda sosyal ağ incelenmiştir. Öğrencilerin yakın arkadaşlık yapısı üzerinde sosyal ağ analizi (SAA) yapılmıştır. Amaç ağla ilgili olarak şu sorulara cevap vermektir. İlk soru, başarı ...
  • A probabilistic model to maximize cross-selling revenues in financial institutions 

   Altun, Yasin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bankalar getiri, işlem hacmi ve işlem adedi gibi hedeflerinin yanında, son yıllarda çapraz satış oranında da kendisine bir hedef belirlemektedir. Yine günümüzde birçok banka, işlem maliyeti alanında çalışmalar yapmakta, ...
  • A supplier selection model for designing framework agreements in relief chain 

   Ak, Deniz (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Afet olduktan sonra, afetten etkilenen insanlar için afet yardım operasyonları gerçekleştirilir. Doğal afetler sonrası, hayati kaynaklar genellikle istenilen miktarda veya fiyatta bulunmayabilir. Bu nedenle, satın alma, ...
  • Adoption of an agile approach to e-commerce software development projects 

   Bilen, Metin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Elektronik ticaretin ekonomiye yansımasıyla birlikte, işletmelerin iş yapış biçimleri, iş süreçleri ciddi manada değişmiştir. Geleneksel iş modellerinde uygulanan ürün odaklı yapı, proje üyeleri arasındaki iletişimde hız ...
  • An analysis of development indicators for turkey based on the historical development of 500 largest industrial organizations 

   Otnar, Ferhan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde, Globalleşme, nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler gibi birçok neden ile ekonomiler çok hızlı bir şekilde yön, büyüklük ve hedef değişiklileri yaşayabilmektedirler. Bu değişimler gelişmekte olan ülkelerde, gelişme ...
  • An evaluation of energy and electricity in Pakistan 

   Humaiyun, Muhammad Jasim (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Pakistan gelişmekte olan bir ülkedir ve enerji sektörü , güvenli ve kendi kendine yeterli bir kez sadece ileriye taşıyabilir . Sağ baştan , ülkenin yüzünden sürekli beceriksiz politikaları ve yönetişim tüm sektörlerde ...
  • Analysis of structures formed with shunt capacitor seperated by transmission lines 

   Çakmak, Gökhan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-30)
   Bobin ve kondansatörlerden oluşan merdiven devreler hakkında literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat genellikle, ağır ve büyük oldukları için, üretilebilecek değer aralıklarının sınırlı olması ve mikrodalga ...
  • Analysis of visible light communation sytems and adaptive equalization effects 

   Mamuş, Atilla (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Görünür ışıkla iletişim yeni gelişmekte olan bir teknoloji olup bugünkü elektromanyetik kökenli iletişim sistemlerine karşı alternatif bir sistem olarak gösterilmektedir. Yakın zamana kadar yapılan çalışmalar LED teknolojisinin ...
  • Andonyan Ermeni Katolik Ruhban Manastır Mektebi koruma sorunları 

   Bülbüller, Nalan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   İstanbul Ortaköy'de yer alan Hicri 10 Safer 1275 (19 Eylül 1858) tarihli vakfiyeye sahip ve Andonyan Vank Ermeni Mektebi olarak bilinen yapı bu çalışmada konu edilmektedir. Yapının tarihine ve fiziki yapısına ait ...
  • Applicability of evolutionary game theoretic models to dynamic social networks 

   Yilmaz, Melis (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-08-31)
   Sosyal topluluklarda insanların iki temel davranış sergiledikleri bilinmektedir: bireysel çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri veya içinde bulundukları sosyal topluluğun çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ...
  • Application of the right to data portability: A technical and managerial perspective 

   Erkmen, Alp (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-03-13)
   Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü bireylere `Veri Taşıma Hakkı` adında yeni bir hak tanımaktadır. Avrupa veri koruma otoritelerinin rehberleri(European Data Protection Board, Article 29 Working Party, ...
  • Applications of machine learning in classification of biological data 

   Bircan, Aylin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-30)
   Makine öğrenimi, bilgisayarların veriden öğrenmesini sağlar. Çok çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik, makine öğrenimi uygulamalarının problemlere doğru çözümler sağladığını gösteren ...
  • Arama motorları mimarisi, web sayfalarının içerik skoru ve Google PageRank formülünün incelenmesi 

   Işik, Muhittin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Ülkemizde arama motorlarının önemi hızla artmasına rağmen, maalesef ki hem akademik ortamda hem de güncel teknoloji piyasasında bu alanla ilgili yeterli kaynak oluşturulamamıştır. Özellikle son dönemlerde internet üzerinden ...
  • Artificial neural network based sparse channel estimation for OFDM systems 

   Tahir, Abdur Rehman Bin (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Frekans seçici sönümlemeli kanal ortamında, haberleşme kalitesini arttırmak için dik frekans bölmeli çoğullama (OFDM) sistemleri semboller arası girişimle baş edebilmek için kullanılmaktadır. Bu tezde, seyrek çok-yollu ...
  • Ayvansaray`ın tarihsel çevre analizi 

   Kaplan, Furkan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-29)
   20.yy'ın getirdiği yeni mimari yapım teknikleri ve malzemeler tarihi kentlerde; anıtların etrafına farklı görünüm ve içeriğe sahip, özgün ve geleneksel mimariden uzak bir mimari kimliğin oluşmasına sebep olmuştur. Tüm ...
  • Babil-İştar kapısı sırlı tuğlalarının karakterizasyonu ve korumaya yönelik öneriler 

   Akar Noei, Tuğba (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-10-30)
   Antik dönemde Mezopotamya'nın en büyük şehri ve başkenti olarak bilinen Babil Şehri'nin tarihi M.Ö.3. bin yıla kadar uzanmaktadır. Günümüz Irak topraklarında bulunan Babil antik kentinde 1899 yıllarında başlayan ...
  • Bandwidth allocation and traffic shaping in mobile broadband networks using deep packet inspection 

   Özbilen, Ramazan (KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, günümüzde gittikçe artan akıllı cihazlar ile sınırlı kapasitedeki bant genişliğinin policy ve ücretlendirme fonksiyonu kullanılarak, optimum düzeyde kullanılması ve kullanıcı deneyiminin bu doğrultuda mümkün ...