Now showing items 7225-7244 of 22967

  • G20 ülkelerinin kamu diplomasisi faaliyetleri ve diyalojikiletişim düzeyleri: Facebook ve twitter örneği 

   Sürmeli, Mehmet (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-17)
   Bu çalışma, kuramsal anlamda ülkelerin/devletlerin uluslararası alanda kamularayönelik faaliyetler yürütürken dikkate alınması önemli olan bilgiler için geniş birperspektif sunmaktadır. Uluslararası kamuları etkilemek için ...
  • Gabrielle Wohmann`ın romanlarına eleştirel yaklaşım (tematik-teknik bir araştırma) 

   Uyanik, Gürsel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, günümüz Alman Edebiyatı'nın tanınmış kadın yazarlarından Gabriele Wohmann'in romanlarında insanlar arası ilişkilerdeki iletişim sorunsalıyla kuşak çatışması, cinsellik, feminizm ve ölüm gibi ...
  • Gabrielle Wohmann`ın romanlarına eleştirel yaklaşım (tematik-teknik bir araştırma) 

   Uyanik, Gürsel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, günümüz Alman Edebiyatı'nın tanınmış kadın yazarlarından Gabriele Wohmann'in romanlarında insanlar arası ilişkilerdeki iletişim sorunsalıyla kuşak çatışması, cinsellik, feminizm ve ölüm gibi ...
  • Gabrielle Wohmann`ın romanlarına eleştirel yaklaşım (tematik-teknik bir araştırma) 

   Uyanik, Gürsel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, günümüz Alman Edebiyatı'nın tanınmış kadın yazarlarından Gabriele Wohmann'in romanlarında insanlar arası ilişkilerdeki iletişim sorunsalıyla kuşak çatışması, cinsellik, feminizm ve ölüm gibi ...
  • Gabrielle Wohmann`ın romanlarına eleştirel yaklaşım (tematik-teknik bir araştırma) 

   Uyanik, Gürsel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, günümüz Alman Edebiyatı'nın tanınmış kadın yazarlarından Gabriele Wohmann'in romanlarında insanlar arası ilişkilerdeki iletişim sorunsalıyla kuşak çatışması, cinsellik, feminizm ve ölüm gibi ...
  • Gabrielle Wohmann`ın romanlarına eleştirel yaklaşım (tematik-teknik bir araştırma) 

   Uyanik, Gürsel (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışma, günümüz Alman Edebiyatı'nın tanınmış kadın yazarlarından Gabriele Wohmann'in romanlarında insanlar arası ilişkilerdeki iletişim sorunsalıyla kuşak çatışması, cinsellik, feminizm ve ölüm gibi ...
  • Galatia (Galatya) bölgesi Pessinus darplı sikkeleri 

   Kumandaş Yanmaz, Hacer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-21)
   `Galatia (Galatya) Bölgesi Pessinus Darplı Sikkeleri `, Anadolu kökenli Kybele Kültü için önemli olan Pessinus Antik Kentinin ve Bölgenin, tarihi, ekonomik, dini ve sosyal yapısını yansıtması açısından önemli örneklerdir.Çalışma, ...
  • Galatia (Galatya) bölgesi Pessinus darplı sikkeleri 

   Kumandaş Yanmaz, Hacer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-21)
   `Galatia (Galatya) Bölgesi Pessinus Darplı Sikkeleri `, Anadolu kökenli Kybele Kültü için önemli olan Pessinus Antik Kentinin ve Bölgenin, tarihi, ekonomik, dini ve sosyal yapısını yansıtması açısından önemli örneklerdir.Çalışma, ...
  • Galatia (Galatya) bölgesi Pessinus darplı sikkeleri 

   Kumandaş Yanmaz, Hacer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-21)
   `Galatia (Galatya) Bölgesi Pessinus Darplı Sikkeleri `, Anadolu kökenli Kybele Kültü için önemli olan Pessinus Antik Kentinin ve Bölgenin, tarihi, ekonomik, dini ve sosyal yapısını yansıtması açısından önemli örneklerdir.Çalışma, ...
  • Galatia (Galatya) bölgesi Pessinus darplı sikkeleri 

   Kumandaş Yanmaz, Hacer (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-21)
   `Galatia (Galatya) Bölgesi Pessinus Darplı Sikkeleri `, Anadolu kökenli Kybele Kültü için önemli olan Pessinus Antik Kentinin ve Bölgenin, tarihi, ekonomik, dini ve sosyal yapısını yansıtması açısından önemli örneklerdir.Çalışma, ...
  • Galileo: İki büyük dünya sistemi hakkında diyalog 

   Koç, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Fizik ve matematik biliminden yararlanarak evreni anlama ve anlamlandırma çabasını sürdüren Galileo'nun astronomiye yönelişindeki amacını yeni keşiflerinde buluruz. Var olan bilginin nesnesinin tüketilmesinden çok her ...
  • Galileo: İki büyük dünya sistemi hakkında diyalog 

   Koç, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Fizik ve matematik biliminden yararlanarak evreni anlama ve anlamlandırma çabasını sürdüren Galileo'nun astronomiye yönelişindeki amacını yeni keşiflerinde buluruz. Var olan bilginin nesnesinin tüketilmesinden çok her ...
  • Galileo: İki büyük dünya sistemi hakkında diyalog 

   Koç, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Fizik ve matematik biliminden yararlanarak evreni anlama ve anlamlandırma çabasını sürdüren Galileo'nun astronomiye yönelişindeki amacını yeni keşiflerinde buluruz. Var olan bilginin nesnesinin tüketilmesinden çok her ...
  • Galileo: İki büyük dünya sistemi hakkında diyalog 

   Koç, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Fizik ve matematik biliminden yararlanarak evreni anlama ve anlamlandırma çabasını sürdüren Galileo'nun astronomiye yönelişindeki amacını yeni keşiflerinde buluruz. Var olan bilginin nesnesinin tüketilmesinden çok her ...
  • Galip Paşa ve Erzurum Valiliği 

   Memioğlu, A. Zeki (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-31)
   Ill ÖZET DOKTORA TEZİ GALİP PAŞA VE ERZURUM VALİLİĞİ A.Zeki MEMİOĞLU Danışman: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY 1998-. Sayfa Jüri: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY Galip Paşa onsekizinci asır sonlarında siyasi hayata atıldı. İyi görünüşü ve ...
  • Galip Paşa ve Erzurum Valiliği 

   Memioğlu, A. Zeki (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-31)
   Ill ÖZET DOKTORA TEZİ GALİP PAŞA VE ERZURUM VALİLİĞİ A.Zeki MEMİOĞLU Danışman: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY 1998-. Sayfa Jüri: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY Galip Paşa onsekizinci asır sonlarında siyasi hayata atıldı. İyi görünüşü ve ...
  • Galip Paşa ve Erzurum Valiliği 

   Memioğlu, A. Zeki (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-31)
   Ill ÖZET DOKTORA TEZİ GALİP PAŞA VE ERZURUM VALİLİĞİ A.Zeki MEMİOĞLU Danışman: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY 1998-. Sayfa Jüri: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY Galip Paşa onsekizinci asır sonlarında siyasi hayata atıldı. İyi görünüşü ve ...
  • Galip Paşa ve Erzurum Valiliği 

   Memioğlu, A. Zeki (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-31)
   Ill ÖZET DOKTORA TEZİ GALİP PAŞA VE ERZURUM VALİLİĞİ A.Zeki MEMİOĞLU Danışman: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY 1998-. Sayfa Jüri: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY Galip Paşa onsekizinci asır sonlarında siyasi hayata atıldı. İyi görünüşü ve ...
  • Galip Paşa ve Erzurum Valiliği 

   Memioğlu, A. Zeki (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021-03-31)
   Ill ÖZET DOKTORA TEZİ GALİP PAŞA VE ERZURUM VALİLİĞİ A.Zeki MEMİOĞLU Danışman: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY 1998-. Sayfa Jüri: Prof.Dr.S.Selçuk GÜNAY Galip Paşa onsekizinci asır sonlarında siyasi hayata atıldı. İyi görünüşü ve ...
  • Gani-zade Nadiri: Hayatı, edebi kişiliği, eserleri, divanı ve Şeh-name`sinin tenkidli metni 

   Külekçi, Numan (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)